Dezynfekcja przede wszystkim zabija drobnoustroje chorobotwórcze. Okazuje się, że spory bakterii nie są jednak zabijane. Jednakże w wielu przypadkach dezynfekcja jest wystarczająca. Dezynfekcja oznacza, że unikamy infekcji poprzez kontakt ze zdezynfekowanym przedmiotem. Celem dezynfekcji jest zabicie mikroorganizmów i zredukowanie ich liczby do takiego poziomu, że przedmiot dezynfekcji nie będzie już dłużej źródłem infekcji. Poniżej prezentujemy różne metody dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów https://www.merkurygdynia.pl/.

Dezynfekcja może być przeprowadzona za pomocą substancji chemicznych (np. alkohol) lub metod fizycznych (np. temperatura), połączenie tych metod nazywamy procesem termo-chemicznym.

Dezynfekcja podstawowa

Mamy tu na myśli dezynfekcję w przypadku widocznych zanieczyszczeń (krew, plwocina itp.). Grube zanieczyszczenia usuwamy przy pomocy jednorazowej ściereczki nasączonej środkiem dezynfekcyjnym, ściereczkę wyrzucamy. Następnie nanosimy na powierzchnię znaczne ilości, środka dezynfekcyjnego.

W przypadku dezynfekcji podstawowej potrzebna jest szybka reakcja. Alkohol posiada najszybszy czas działania, dlatego używamy do tego celu dezynfektantów szybko działających na bazie alkoholu.

Aby uniknąć ryzyka wybuchu lub ognia zastosowanie takiego środka dezynfekcyjnego powinno ograniczać się do małych powierzchni. Stąd nie może być używany do urządzeń elektrycznych, które się nagrzewają (np. lampka). Należy również mieć pewność, że dezynfekowana powierzchnia nie zostanie uszkodzona przez alkohol, w innym przypadku dezynfekowany przedmiot może zostać zniszczony (np. pleksi).

Dezynfekcja chemiczna

W procesie dezynfekcji chemicznej mikroorganizmy są zabijane przez specjalne substancje chemiczne. Aby uzyskać ten efekt mamy do dyspozycji wiele dezynfektantów chemicznych. Aby były użyteczne do tego celu muszą spełniać wiele wymagań:

 • posiadać możliwie szerokie spektrum działania, tzn. zabijać wiele typów patogenów
 • posiadać krótki czas ekspozycji
 • nie tracić lub tylko w nieznacznym stopniu swojej skuteczności w obecności białek
 • nie posiadać lub tylko nieznacznie, nieprzyjemnego zapachu
 • nie powodować lub tylko w nielicznych przypadkach, podrażnień skóry i śluzówek
 • posiadać znaczną kompatybilność materiałową
 • być przyjazne dla środowiska
 • powinny być ekonomiczne

Jak każdy może sobie wyobrazić czytając powyższą listę, nie ma idealnego środka dezynfekcyjnego. W związku z tym należy bardzo wnikliwie przemyśleć dobór środków dezynfekcyjnych w zależności od zastosowania i które właściwości są dla nas ważne. Następujące określenia oznaczają biobójcze działanie dezynfektantów:

 • bakteriobójcze = mogą zabić baterie
 • bakteriostatyczne = mogą zatrzymać wzrost bakterii
 • grzybobójcze = zdolne do zabicia grzybów
 • grzybostatyczne = zdolne do zatrzymania wzrostu grzybów
 • wirusobójcze* = zdolne do inaktywacji wirusów (= zabijania wirusów)
 • sporobójcze = zdolne do zabijania spor

Zastosowanie chemicznych środków dezynfekcyjnych

W zależności od obszaru zastosowania zanurzamy w środku dezynfekcyjnym (np. dezynfekcja manualna narzędzi) wyroby medyczne, przecieramy (zwilżamy np. powierzchnie) wcieranie (np. dezynfekcja rąk). Dezynfekcja aerozolowa jest mało skuteczna, ma niekorzystny wpływ na personel medyczny i jest porównywalnie droższa od metody przecierania (zwilżania), podczas gdy tylko pewna część środka osiada na powierzchni dezynfekowanej. Powinna być stosowana, gdy inne metody (zanurzanie, przecieranie) nie mogą być zastosowane.