Suszenie drewna o tak dużej grubości jak drewno do budowy domów z bali jest bardzo utrudnione i dobre jego wysuszenie jest nie lada sztuką. Krótkotrwałe suszenie takiego drewna powoduje dodatkowe koszty ze znikomym efektem i jest pomyłką lub wybiegiem w celu osiągnięcia wyższej ceny bez żadnego efektu i korzyści (drewno nadal jest mokre i jedynie powierzchniowo podsuszone). Takie drewno powinno być suszone w suszarni ponad 4 – 5 tygodni, aby osiągnąć, jako taki efekt tego zabiegu.

Podczas suszenia w suszarni można się spodziewać strat z powodu nadmiernego spękania niektórych sztuk drewna lub jego wypaczenia. Koszty poniesione na takie suszenie w związku z tym, co pisałem powyżej są znaczne. Korzyści, jakie wynika z wysuszenia drewna to:
– możliwość przystąpienia od razu do prac wykończeniowych w budynku
– znaczne ograniczenie osiadania ścian z bala wynikających z wysychania drewna zaraz po wybudowaniu.

Należy pamiętać, że ściana z bala https://decoupage-drewno.pl/83-skrzynki-z-drewna.html zawsze pracuje na wysokości i zmienia swoje wymiary w zależności od wilgotności powietrza.
– teoretycznie mniejsze i mniejsza ilość pęknięć występująca w drewnie, jeżeli odrzuci się po suszeniu sztuki bala z dużymi wadami ( nie każdy wykonawca się na takie straty materiałowe zgodzi lub da bardzo wysoką cenę, aby te straty pokryć). W większości wypadków od razu po suszeniu pęknięcia się ujawniają i mogą być dużo większe jakościowo i ilościowo niż w przypadku naturalnego przesychania drewna.
– przy osiągnięciu wilgotności powietrzno suchej można się spodziewać większej wytrzymałości drewna na wystąpienie sinizny (zarażenia grzybami i pleśniami). Przy czym drewno i tak trzeba impregnować przeciwko grzybom, pleśniom i technicznym szkodnikom drewna w trakcie i zaraz po postawieniu domu (drewno na terenach nadmorskich ze względu na dużą zawartość wilgoci w powietrzu wymaga szczególnie dokładnej i dobrej impregnacji).

Przy zastosowaniu bala wykonanego z mokrego drewna należy się liczyć z:
– koniecznością wykonania przerwy w pracach po postawieniu stanu surowego budynku i dokonaniu ostatecznego pokrycia dachu. Przerwa potrzebna jest na przeschnięcie bala i osiadanie wynikające z tego przesychania. Czas przerwy uzależniony jest od pory roku i warunków atmosferycznych.

Minimalny okres czasu to miesiąc – po takim okresie przy wykonaniu ścian działowych ociepleń i innych prac wykończeniowych wykonywanych w obrębie występowania bala powinno się uwzględnić większe luzy na osiadanie ścian (wykonawca musi się bardzo dobrze znać na pracach wykonywanych przy tego typu domach). Maksymalny okres to około 3-4 miesiące – tutaj też należy przewidzieć luzy i wykonać tak konstrukcje, aby nie ograniczać ruchów w pionie ścian z bala. W tym wypadku jest mniejsze zagrożenie, że pojawią się np. pęknięcia na płytach karton-gipsowych.

Nie chcemy tutaj jednoznacznie rozstrzygać, co jest najlepsze. Drewno suszone https://decoupage-drewno.pl/52-pudelka-z-drewna-na-herbate.html zastosowane na dom posiada od razu pewne zalety, które drewno mokre osiągnie dopiero po pewnym dość długim czasie. Mówimy tu o drewnie wysuszonym w pełnym tego słowa znaczeniu a nie podsuszonym a co za tym idzie i o dużej cenie tak przygotowanego drewna